ANBI

.

Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland is een ANBI-instelling: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan SVCOS zijn fiscaal aftrekbaar.

Onze jaarcijfers:

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Overige gegevens:

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende organisaties:

https://svcos.nl/wp-content/uploads/2022/02/Standaardformulier-publicatieplicht-fondswervende-instellingen.pdf

RSIN/Fiscaal identificatienummer: 811401972