Scholen

Mannafields Christian School

Mannafields Christian School is een christelijke school in de Schotse hoofdstad Edinburgh. De school biedt ‘Christ-centred’ onderwijs aan kinderen van de basisschoolleeftijd. Het woord van God staat centraal in het onderwijs. Doelstelling van de school: de kinderen voorbereiden op de maatschappij door hoogwaardig onderwijs te geven en de kinderen Bijbelse principes en academische vaardigheden te leren. Wat erg mooi is dat Mannafields haar christelijke onderwijs toegankelijk wilt maken voor iedereen, ook voor de ouders die het niet kunnen betalen. De ouders willen de kosten samen dragen.
https://www.mannafields.org/

Melville-Knox Christian School

Melville-Knox Christian School is een christelijke (reformatorische) school in Glasgow. De school is vernoemd naar twee bekende Schotse hervormers: John Knox en Andrew Melville. Doelstelling verwoord door de school: Omdat God alle dingen heeft geschapen en alle kennis aan Hem toebehoort, geven we elk onderwerp in het curriculum vorm vanuit een bijbels perspectief. Christendom beïnvloedt het hele leven, inclusief hoe we denken en leren en dus leren we hoe we God met heel het hart en verstand kunnen liefhebben.´
https://www.melville-knox.org.uk/

Providence Christian School

Providence is een christelijke school in Stornoway op het eiland Lewis. De school is opgericht in 1999 en bestaat dus al ruim 20 jaar. De school heeft een open toelatingsbeleid. Het onderwijs is gebaseerd op het principe dat de christelijk identiteit en de Bijbelse waarheid het hele curriculum moeten doortrekken. De leerkrachten willen hun leerlingen de wonderen van de wereld om ons heen laten ontdekken. Missie van de school: Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven. (Lukas 10:27)
https://hebrideanlife.wixsite.com/providence