Over SVCOS

Omschrijving en doelstelling stichting

De Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland (SVCOS) ondersteunt vier christelijke scholen: in Edinburgh, Glasgow, Inverness en Stornoway. Wij beogen samen met u ondersteuning en uitbreiding van christelijk onderwijs in Schotland. Onze doelstelling is de scholen voorzien van geldelijke middelen door donateurs te werven en kerken, scholen en verenigingen te vragen acties te organiseren. De scholen krijgen van de overheid geen enkele geldelijke vergoeding. De kosten (€ 4500 per kind per leerjaar) moeten door de ouders zelf worden opgebracht. Zonder hulp van anderen in de vorm van donaties en giften lukt dat niet.

Bestuursleden

Historie

Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs (SVCOS) bestaat sinds 2018. Het is haar dankbare taak en opdracht om bezig te zijn voor vier christelijke scholen in Schotland. Vóór 2018 bestond de stichting onder de naam ‘Stichting Vrienden van Mannafields`. Dat was sinds 2002 een voortzetting van een vriendenclub uit de regio Veenendaal onder de naam ‘Vereniging Vrienden van Mannafields’. ‘Stichting Vrienden van Mannafields’ heeft altijd als doel gehad ondersteuning te geven aan Mannafields Christian School in Edinburgh. Die bestond uit ondersteuning in gebed, in beschikbaarstelling van materiaal, het overdragen van geldelijke middelen en het verlenen van hand- en spandiensten op de toenmalige schoollocatie aan de Easterroad in Edinburgh.
Sinds 2018 hebben wij binnen onze stichting meer scholen die wij steunen. In Glasgow steunen we de Melville-Knox Christian School (voorheen Sunrise Christian School) en op het eiland Lewis steunen we de Providence Christian School. Sinds 2019 zijn we betrokken op een nieuw initiatief in Inverness. Daar wordt vanaf de zomer van 2020 een nieuwe school gestart onder de naam ‘Highland Christian School’. Als gevolg van deze verbreding is in 2018 onze naam veranderd in ‘Stichting vrienden Christelijk Onderwijs Schotland (SVCOS)’.