Doelstelling

De scholen voorzien van geldelijke middelen door donateurs te werven en kerken, scholen en verenigingen te vragen acties te organise-ren.