Motivatie

De scholen krijgen van de overheid geen enkele geldelijke vergoeding. De kosten (€ 4500 per kind per leerjaar) moeten door de ouders zelf worden opgebracht. Zonder hulp van anderen in de vorm van donaties en giften lukt dat niet.