Suze heeft gespaard voor de kinderen in Schotland

Suze van Lagen uit Elspeet heeft een heel bedrag bij elkaar gespaard voor de kinderen in Schotland. Afgelopen dinsdag heeft ze haar spaarvarken leeg geschud en is het geld geteld. Het is een bedrag van wel €44,07,-! Heel erg goed gedaan Suze! Nu kunnen de scholen in Schotland weer spullen kopen zodat de kinderen daar ook naar een christelijke school kunnen. Heel hartelijk bedankt!

Plannen voor christelijke school in Inverness

In Inverness zijn vergaande plannen om een christelijke school op te richten. Zij willen dat doen onder de naam Melville-Knox Christian School Highland. De initiatiefnemers gaven aan dat er al veel geregeld is, zoals een gebouw en een leerkracht voor drie dagen. De wens is om te starten in de zomer van 2024 met 15 leerlingen. Echter, om te kunnen starten is er nog een leerkracht voor 2 dagen nodig. Dit is geen eenvoudige zaak, wilt u dit daarom meenemen in uw gebed?

Hoornbeeck College haalt € 44.620,32 op voor Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland

Het Hoornbeeck College heeft tijdens haar jubileumjaar een groot bedrag opgehaald voor christelijk Schots onderwijs. Bijzonder onderwijs wordt niet door de Schotse overheid betaald en dat vraagt grote financiële offers van ouders.

In verband met haar 25-jarig bestaan voerde het Hoornbeeck College in het cursusjaar 2022/2023 actie voor christelijk Schots onderwijs, in bijzonder voor de Melville-Knox school te Glasgow. Aan relaties werd een jubileumgift gevraagd, studenten zetten allerlei sponsorprojecten op touw en ook het jaarlijkse collectedoel stond in het teken van de actie.

Overgenomen van: https://www.hoornbeeck.nl/actueel/nieuws/hoornbeeck-haalt-ruim-e-44-600-op-voor-stichting-vrienden-van-christelijk-onderwijs-schotland-svcos/

Johannes Beukelmanschool haalt 20.000 euro op

De Johannes Beukelmanschool in Alblasserdam heeft met een sponsorloop het geweldige bedrag van 20.000 euro op gehaald voor christelijk onderwijs in Schotland. Wat hebben de kinderen ontzettend goed hun best gedaan. We willen alle kinderen én hun leerkrachten hartelijk bedanken voor hun inzet, ook namens de scholen in Schotland. We bidden dat het tot zegen mag zijn voor het christelijk onderwijs in Schotland.

Bezoek scholen Schotland

Dinsdag 28 februari t/m vrijdag 3 maart hebben we als bestuur de 3 scholen in Schotland bezocht. We zijn begonnen met een bezoek aan Melville-Knox Christian School. De school heeft voirg jaar een oud kerkgebouw aangekocht om die te verbouwen tot een schoolgebouw. Er zijn helaas problemen met de vergunningen waardoor nog niet gestart kan worden met de verbouw. Positief is dat er een tweede locatie geopend gaat worden in een ander gedeelte van Glasgow. Dit is een verzoek vanuit deze kerk die wil starten met een school. Enkele leerlingen komen uit deze kerk. De beide scholen gaan samenwerken onder één bestuur. Verder wil Melville Knox na de zomervakantie starten met een S1 en S2. Ze zijn dit op dit moment aan het ontwikkelen.

Na dit bezoek zijn we doorgereisd naar Edinburgh. Daar hebben we Mannafields Christian School bezocht. De lessen die we zagen waren van hoog niveau. Mooi om te zien hoe de kwaliteit van onderwijs goed voor elkaar is. Mannafields wordt op dit moment bezocht door 32 leerlingen. Dit zouden er meer kunnen zijn, maar er mogen niet meer leerlingen in dit gebouw. Er wordt op dit moment gezocht naar mogelijkheden. Een kleine verbouwing om te komen tot een extra toilet (want dit is nodig om te groeien naar meer dan 40 kinderen) is ook nog een mogelijkheid.

Hierna zijn we doorgereisd naar Inverness. Daar hebben we gesprekken gevoerd met ouders die een school willen starten. Drie jaar geleden was er al een initiatief van ouders. Dat zou de Highland Christian School moeten worden. Door covid is dat helaas niets geworden. We zijn blij dat er nog steeds nagedacht wordt over een school. Het blijkt in de praktijk echter heel moeilijk om een school te starten. Laten we hopen en bidden dat het in Inverness mag gaan lukken.

Donderdag hebben we Providence Christian School in Stornoway bezocht. De achterliggende jaren is de school door een moeilijke periode gegaan. Er zijn gezinnen verhuisd waardoor het leerlingaantal tot een minimum beperkt werd. Er waren grote zorgen over het voortbestaan van de school. Gelukkig zijn er ook weer gezinnen bij gekomen waardoor de school nu op 8 leerlingen zit. Eén van de ouders is op de school ook een kinderopvang gestart. Die wordt erg goed bezocht, soms wel door 20 kinderen. Dit biedt heel veel perspectief voor de toekomst. Zo mag ook op Providence Gods trouwe zorg ervaren worden.

Hoornbeeck College voert actie voor Melville-Knox

We zijn blij dat het Hoornbeeck College actie voert voor de Melville-Knox Christian School in Glasgow. Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland steunt deze school. Recentelijk hebben zij een kerkje aangekocht, het plan is dat deze verbouwd wordt tot school, zie onderstaande foto’s. U begrijpt dat daar flinke kosten aan verbonden zijn. We hopen dat de actie van het Hoornbeeck een flinke impuls zal geven aan deze ontwikkelingen. Bovenal bidden wij om de zegen van de Heere voor deze plannen en dat op deze manier christelijk onderwijs ook in Schotland door kan gaan.