Familie Murre rond project af

Binnenkort hoopt familie Murre terug te komen naar Nederland. De Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland is dankbaar voor wat Jan, Annet en hun kinderen hebben gedaan voor het christelijk onderwijs op het eiland Lewis. In de achterliggende maanden heeft Jan als onderwijsvrijwilliger op Providence gewerkt aan ontwikkelen van een curriculum voor Secundary Education. Hij heeft er zelf ook de lessen gegeven. En dat in een periode die niet makkelijk was. Ook in Schotland hebben ze te maken met strenge maatregelen vanwege Corona. Dit bemoeilijkte het werk van Jan en Annet. Toch hebben ze met veel energie en toewijding hun bijdrage geleverd. Deze omstandigheden hebben er echter toe geleid dat het werk inmiddels afgerond is. De lessen zijn sneller gegaan dan gepland omdat er andere lessen en activiteiten niet mogelijk waren. Zodoende komt familie Murre eerder terug naar Nederland dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Familie Murre heeft echter niet alleen voor het Schotse onderwijs veel betekend, ook voor SVCOS zijn ze van zeer grote betekenis geweest. Zij hebben er voor gezorgd dat de stichting dit jaar op de kaart is gezet in Zeeland en Nederland. We zijn ze daar enorm dankbaar voor! Er zijn daardoor voor het Schotse onderwijs tevens een hoop inkomsten gegenereerd. Als bestuur bezinnen we ons samen met de scholen in Schotland hoe we het werk van Jan en Annet, en de daarvoor gegenereerde inkomsten een vervolg kunnen geven in de volgende periode.

Highland Christian School nog niet van start

Highland Christian School in Inverness is helaas nog niet gestart. Het was de bedoeling dat de school in augustus zou starten. De school had een locatie gevonden vlakbij Inverness. De eigenaar van het gebouw wil het gebouw echter niet vrijgeven i.v.m. alle coronamaatregelen. Daardoor heeft de school niet zoveel vooruitgang kunnen boeken. Om te kunnen starten moet Education Scotland (Schotse onderwijsinspectie) het gebouw inspecteren om er zeker van te zijn dat het voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Education Scotland heeft de plannen gezien van de school gezien en geen bezwaar gemaakt. Dat is natuurlijk positief!

Verder heeft de school twee leraren gevonden die parttime les willen geven. Zij zullen een samengestelde klas hebben van maximaal 20 leerlingen. Daarnaast zijn er al een aantal gezinnen die aangegeven hebben hun kinderen naar de school te willen sturen. We hopen dat er meer gezinnen zullen volgen!

De school zal op zijn vroegst in januari open kunnen gaan.

Volg de school via facebook: https://www.facebook.com/HighlandChristianSchool

Al jaren is er hier een uitzien om een eigen schoolgebouwtje te hebben

Donderdag 3 december 2020

De vorige blog ben ik begonnen met wat gemopper over het onbestendige weer in Schotland. Nu is dat wisselende weer hier een feit, maar natuurlijk zitten daar niet alleen negatieve en onpraktische kanten aan. Kijk op deze foto en zie wat een prachtige regenboog! En dat is 1 van de vele. Want als gevolg van dat wisselende weer zien we soms wel 10 regenbogen op een dag. Soms dubbele, soms halve circels, dan weer zomaar een klein stukje. Niet dat dat dagelijks gebeurt, maar als het zo’n wisselende dag is, zijn ze soms op 2 handen niet meer te tellen. Met de prachtige luchten zijn dat natuurlijk wel bijzondere plaatjes om te zien. Goed, dan is het voorlopig weer even klaar over het Schotse weer. Alle clichés daarover zijn waar, dan weet iedereen genoeg.

Iedereen die de nieuwsbrief van Jan heeft gelezen, weet al dat er schot komt in het realiseren van een nieuw schoolgebouwtje. Al jaren is er hier een uitzien om een eigen schoolgebouwtje te hebben. Het huidige gebouw wordt gehuurd, maar heeft onvoldoende capaciteit om de toekomstplannen te realiseren. Voordat wij hier kwamen, waren er allerlei wensen en plannen. Plannen om de school uit te breiden, om een peuterspeelzaal te starten, voortgezet onderwijs te beginnen, nieuwbouw, aankoop van grond. Maar iedereen had zijn handen vol om de school alleen al draaiend te houden. Laat staan dat er tijd was voor al die extra dingen. De school ging toentertijd ook van crisis naar crisis, heeft zelfs een keer op het punt gestaan te moeten stoppen, vanwege het ontbreken van personeel. Kun je voorstellen, dat je als ouders samen alle lessen moet geven, naast al het papierwerk, naast je gezin, naast soms nog een baan. Alle extra werkzaamheden, wat betreft de school, hebben jarenlang op een lager pitje gestaan. Het was hard werken om overeind te blijven, terwijl het hoognodige niet gedaan kon worden.  

Met onze komst en alle bijkomende aandacht voor de Providence, alle sponsors en alle belangstelling is er weer perspectief en energie gekomen voor nieuwe ontwikkelingen.

De laatste weken zijn erg druk geweest, om naast alle normale bezigheden, de secondary te registreren. Voor dat in kannen en kruiken was, zijn er tientallen mailtjes heen en weer gegaan. De Schotse bureaucratie… Gelukkig is dat nu achter de rug en staat het bestuur, volgens eigen zeggen, te popelen om de volgende stap te zetten. De één is bezig rond te kijken voor een stuk grond. De ander is een globale indeling aan het maken voor het nieuwe gebouwtje. Ze willen een ruimte allereerst voor de lagere school en een peuterspeelzaal. Het voortgezet onderwijs kan voorlopig nog in de trailer plaatsvinden. Misschien heb ik het al eens geschreven, maar elke lagere school heeft een peuterspeelzaal aan zich verbonden. Alle kinderen hier gaan, vanaf ongeveer het moment dat ze kunnen lopen, naar een peuterspeelzaal. Ouders kiezen de peuterspeelzaal uit die verbonden is met de school, waar ze hun kind later naar toe willen sturen. En je voelt het al: Geen peuterspeelzaal, betekent zo goed als geen groei aan de onderkant van de school. Daarom is zo’n speelzaal van essentieel belang voor het voortbestaan en de groei van een school. Volgens de insiders gaat nieuwbouw ook zorgen voor groei van de school: “Ik weet hoe de mensen hier denken. Een eigen gebouw gaat verschil maken”. Mogen we ook hierin een beroep op u doen om aan de school en aan de, voor de school, ingrijpende plannen te denken, niet alleen financieel, maar vooral ook in uw gebeden?

Vrienden schenken meubels aan Providence

Zo te zien zijn deze meisjes erg blij met hun nieuwe bureautjes.

Deze nieuwe bureautjes op Providence Christian School zijn het resultaat van een mooie samenwerking van verschillende Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland:

-> Basisschool de Fontein uit Damwâld (www.pcbodantumadiel.nl) schonk de bureautjes aan Providence

-> Verhoek Europe (www.verhoek-europe.com) en Klaas Mulder Verhuur BV (www.klaasmulderverhuur.nl) zorgden voor het transport naar Lewis

Goed voorbeeld doet goed volgen. Namens de scholen én de leerlingen hartelijk dank!