Bezoek scholen Schotland

Dinsdag 28 februari t/m vrijdag 3 maart hebben we als bestuur de 3 scholen in Schotland bezocht. We zijn begonnen met een bezoek aan Melville-Knox Christian School. De school heeft voirg jaar een oud kerkgebouw aangekocht om die te verbouwen tot een schoolgebouw. Er zijn helaas problemen met de vergunningen waardoor nog niet gestart kan worden met de verbouw. Positief is dat er een tweede locatie geopend gaat worden in een ander gedeelte van Glasgow. Dit is een verzoek vanuit deze kerk die wil starten met een school. Enkele leerlingen komen uit deze kerk. De beide scholen gaan samenwerken onder één bestuur. Verder wil Melville Knox na de zomervakantie starten met een S1 en S2. Ze zijn dit op dit moment aan het ontwikkelen.

Na dit bezoek zijn we doorgereisd naar Edinburgh. Daar hebben we Mannafields Christian School bezocht. De lessen die we zagen waren van hoog niveau. Mooi om te zien hoe de kwaliteit van onderwijs goed voor elkaar is. Mannafields wordt op dit moment bezocht door 32 leerlingen. Dit zouden er meer kunnen zijn, maar er mogen niet meer leerlingen in dit gebouw. Er wordt op dit moment gezocht naar mogelijkheden. Een kleine verbouwing om te komen tot een extra toilet (want dit is nodig om te groeien naar meer dan 40 kinderen) is ook nog een mogelijkheid.

Hierna zijn we doorgereisd naar Inverness. Daar hebben we gesprekken gevoerd met ouders die een school willen starten. Drie jaar geleden was er al een initiatief van ouders. Dat zou de Highland Christian School moeten worden. Door covid is dat helaas niets geworden. We zijn blij dat er nog steeds nagedacht wordt over een school. Het blijkt in de praktijk echter heel moeilijk om een school te starten. Laten we hopen en bidden dat het in Inverness mag gaan lukken.

Donderdag hebben we Providence Christian School in Stornoway bezocht. De achterliggende jaren is de school door een moeilijke periode gegaan. Er zijn gezinnen verhuisd waardoor het leerlingaantal tot een minimum beperkt werd. Er waren grote zorgen over het voortbestaan van de school. Gelukkig zijn er ook weer gezinnen bij gekomen waardoor de school nu op 8 leerlingen zit. Eén van de ouders is op de school ook een kinderopvang gestart. Die wordt erg goed bezocht, soms wel door 20 kinderen. Dit biedt heel veel perspectief voor de toekomst. Zo mag ook op Providence Gods trouwe zorg ervaren worden.