Familie Murre rond project af

Binnenkort hoopt familie Murre terug te komen naar Nederland. De Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland is dankbaar voor wat Jan, Annet en hun kinderen hebben gedaan voor het christelijk onderwijs op het eiland Lewis. In de achterliggende maanden heeft Jan als onderwijsvrijwilliger op Providence gewerkt aan ontwikkelen van een curriculum voor Secundary Education. Hij heeft er zelf ook de lessen gegeven. En dat in een periode die niet makkelijk was. Ook in Schotland hebben ze te maken met strenge maatregelen vanwege Corona. Dit bemoeilijkte het werk van Jan en Annet. Toch hebben ze met veel energie en toewijding hun bijdrage geleverd. Deze omstandigheden hebben er echter toe geleid dat het werk inmiddels afgerond is. De lessen zijn sneller gegaan dan gepland omdat er andere lessen en activiteiten niet mogelijk waren. Zodoende komt familie Murre eerder terug naar Nederland dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Familie Murre heeft echter niet alleen voor het Schotse onderwijs veel betekend, ook voor SVCOS zijn ze van zeer grote betekenis geweest. Zij hebben er voor gezorgd dat de stichting dit jaar op de kaart is gezet in Zeeland en Nederland. We zijn ze daar enorm dankbaar voor! Er zijn daardoor voor het Schotse onderwijs tevens een hoop inkomsten gegenereerd. Als bestuur bezinnen we ons samen met de scholen in Schotland hoe we het werk van Jan en Annet, en de daarvoor gegenereerde inkomsten een vervolg kunnen geven in de volgende periode.